Tělocvičná jednota v Nemilanech byla založena na podzim roku 1946 

Citace z Almanachu k 80. výročí Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy:

„SOKOL OLOMOUC – NEMILANY

V Nemilanech, které jsou od roku 1975 městskou částí Olomouce, byla sokolská jednota založena, jak vzpomíná Jaroslava Ženčáková, jedna z prvních jejích členek, až na podzim 1946. Obec byla totiž do konce 2. světové války obydlena převážně Němci. Prvním starostou Sokola Nemilany se stal Jaroslav Spurný, důchodce, starousedlík, tajemník obce. Výbor, který začal jednotu uvádět v život, měl 8 členů. Jednatelem byl Josef Ženčák, náčelnicí Marie Kašlíková. Žen v období 1946 – 1948 cvičívalo 12 – 15, rovněž tolik dorostenek, žaček okolo 20, mužů asi 12, dorostenců 12-15, žáků taktéž tolik. Cvičilo se i schůzovalo v objektu býv. německého tělocvičného spolku (Turnverein), který byl jako německý konfiskát převeden na sokolskou jednotu. V zimních měsících 1947 a 1948 uspořádala jednota šibřinky, na jaře 1948 uskutečnila svoje první veřejné hromadné vystoupení s účastí sokolů z okolních jednot. Na XI. všesokolský slet pak jeli muži, ženy, dorostenci i dorostenky, každá složka zastoupená přibližně 10 členy.

V období 1948 – 1992 byl Sokol Nemilany součástí ČSTV, jeho cvičenci se zúčastňovali spartakiád, jednota měla oddíl kopané.

Na jaře roku 1992 jednota přestoupila do ČOS. Jejím starostou byl Miroslav Kolaja, jednatelkou Hana Teššinyová. Jednotě byl také vrácen majetek. Sokolovna však byla v tak špatném stavu, že se v ní nedalo cvičit. Činnost jednoty po jejím návratu do ČOS rozběhlo družstvo malé kopané „Hurikán“ s 20 členy. Ti se i pokusili svépomocí zprovoznit sokolovnu, ale po čtyřech letech věc vzdali. V roce 1996 stanula v čele Sokola Nemilany jako starostka H. Teššinyová. Činnost jednoty však ustala, protože nebylo kde cvičit, a tudíž nebyli ani cvičenci a jednota nadále existovala pouze formálně se dvěma členy. V červenci 1997 katastrofální povodeň zatopila sokolovnu do výše 2 m. V září 1998 se podařilo nefunkční sokolovnu prodat. Protože však jednota nevyvíjela činnost, využila župa utržených peněz zatím ve prospěch jiné olomoucké jednoty.

V roce 1999 bylo zvoleno nové vedení jednoty, starostou se stal Michal Skopalík, jednatelem Jan Zengler. Novému vedení se podařilo oživit činnost – místní škola umožnila cvičit ve své tělocvičně jak žactvu, tak i rodičům s dětmi, v kulturním domě začal Sokol Nemilany pořádat pro veřejnost cvičení aerobicu a kalanetiky, začal pracovat i odddíl stolního tenisu, na sokolském hřišti se hraje malá kopaná a nohejbal, pro děti pořádá jednota tradičně karneval, v létě sportovní hry pro děti i dospělé. Jednota měla na konci rok u 2000 celkem 75 členů a patří mezi menší v župě.

Starostou jednoty je Michal Skopalík“

 

 

Další období 2001 – 2021

Příspěvek do ALMANACHU

V roce 2021 byl zpracován Almanach ke 100. výročí založení Sokolské župy Olomoucké – Smrčkovy, do kterého jednotlivé sokolské jednoty sepsaly své příspěvky za posledních dvacet let.

Sokol Olomouc – Nemilany v letech 2001 až 2021

(Jméno autora: Radka Páclová, jednatelka T.J. Sokol Olomouc – Nemilany)

V roce 2001 předal tehdejší výbor ve složení starosta Michal Skopalík, jednatel Jan Zengler a hospodářka Radka Páclová vedení T.J. Sokol Olomouc-Nemilany novému výboru, členům dvou družstev malé kopané, a to oddílu malé kopané K-styl a OPTON Nemilany. Starostou byl v roce 2001 zvolen Libor Galuška, jednatelem Jaroslav Kubeček a hospodářem Miloslav Mikulec.

Protože jsme po povodních v roce 1997 přišli o budovu tělocvičny, areál naší jednoty byl využíván pouze pro venkovní sporty, pro malou kopanou a nohejbal. Ostatní cvičení nám bylo umožněno v tělocvičně ZŠ Nemilany. V roce 2001 stále pokračovaly oddíly pod vedením cvičitelů: oddíl nohejbalu (Josef Rech), cvičení rodičů s dětmi (Radka Páclová), oddíl malé kopané K-styl (Jaroslav Kubeček), oddíl malé kopané OPTON Nemilany (Libor Galuška) a cvičení pro ženy (Hana Teššinyová). V dalších letech se ještě přidal oddíl cvičení žáků (Hana Teššinyová), stolní tenis pro děti (Jaroslav Kubeček), kalanetika (Iva Spurná), oddíl lyžování (Miroslav Mikulec) a vodácký oddíl (Dušan Hric).

Pořádaly se tradiční akce pro veřejnost jako Karneval pro děti, Dětský Den, Josefovská zábava, Mikulášská nadílka, projížďka pro děti na koních ve Lhotě u Konice, Indiánská stezka v Rakové u Konice, Pálení čarodějnic, Sjíždění Moravy na raftech. Oddíl nohejbalu se třemi družstvy nejen pořádal, ale také se účastnil různých turnajů, stejně tak i oddíly malé kopané.

V tomto období se prováděly různé práce. Areál byl oplocen, byla zbudována provizorní plechová bouda (to ještě nikdo netušil, že bude provizorní celých 12 let), obyčejné suché WC a vysoké zábrany za fotbalovými brankami. Největší akcí byla stavba dřevěných prolézaček, na které se podílelo během víkendu asi 30 členů včetně dětí. V srpnu 2002 byly prolézačky slavnostně otevřeny.

V roce 2003 byl zvolen výbor v novém složení v čele se starostou Michalem Skopalíkem, jednatelem René Kvasničkou a hospodářem Janem Zenglerem. Po roce došlo ke změně, do funkce jednatele byl zvolen Jan Zengler a místo něj se stal hospodářem Jaroslav Michálek.

V období 2003 až 2005 fungoval oddíl nohejbalu (Josef Rech), oddíl malé kopané OPTON Nemilany (Libor Galuška), kalanetika (Iva Spurná), aerobic pro ženy (Hana Teššinyová) a do konce roku 2003 fungovalo cvičení rodičů s dětmi (Jan Zengler). Zachovaly se akce Dětský karneval, Pálení čarodějnic, začalo probíhat bruslení a podařilo se zorganizovat Maškarní karneval na ledě. Ve velkém počtu pokračovaly turnaje v nohejbalu. Areál se zase o něco vylepšil vybudováním osvětlení velkého hřiště, které bylo využíváno zejména v zimě pro bruslení a lední hokej.

V roce 2006 přišla velká změna ve výboru a až do roku 2012 pracoval výbor ve složení starosta Libor Galuška, jednatel Vladimír Král, hospodářka Marie Dufková. Pokračoval pouze oddíl malé kopané OPTON Nemilany (Libor Galuška), oddíl nohejbalu (Josef Rech) a ještě nějakou dobu oddíl malé kopané K-styl (Jaroslav Kubeček), nově vznikl oddíl ledního hokeje (Roman Bušina). Četnost pořádaných akcí se v tomto období omezila na Dětský den, Mikulášskou nadílku a akci Indiánská stezka v Rakové u Konice. Nohejbalový oddíl stále vyvíjel aktivitu a v letech, kdy to bylo možné, pořádal tradiční turnaje.

V roce 2008 byl zahájen tzv. „Pilotní projekt“, kdy naše jednota svolila ke směně nevyužívaných nemovitostí za stavbu budovy s klubovnou a sociálním zázemím. Stavba trvala 3 roky. Všechny aktivity byly po tuto dobu přerušeny. Jednota v té době evidovala 34 členů. Teprve v roce 2011 po dostavbě budovy klubovny opět začal být náš areál rušnějším. Hned v prvním roce po dostavbě se uskutečnily akce: Vítání jara, Pálení čarodějnic, Dětský den, Ahoj prázdniny, Víkendový tábor všestrannosti, Nemilanské orienťák, Drakiáda, Sokolské hody, Závody ve střelbě ze vzduchovky, Lampionový průvod, Pyžamová párty, Rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášská nadílka. V roce 2011 vznikly dva nové oddíly: oddíl malé kopané Jantaři 2011 (Miloslav Renda), který uspořádal dva turnaje, a oddíl pro ženy Aerobic (Ludmila Rendová). A vzápětí pod vedením Honzy Teššinyho vznikl oddíl stolního tenisu pro muže, který ještě téhož roku uspořádal Vánoční turnaj ve stolním tenise. Ve stejném roce bylo formou brigád zastřešeno venkovní posezení a byly pokáceny dva nebezpečné stromy.

Rok 2012 byl pro naši jednotu nelehkým obdobím. Bývalý výbor již ve funkcích nechtěl pokračovat a do funkcí byli zvoleni starosta Jiří Pácl, jednatelka Pavlína Chlebounová a hospodářka Radka Páclová. Při řešení daňového přiznání přišlo k nepříjemnému zjištění, že nám bývalý výbor zanechal dluh u finančního úřadu ve výši cca 560 tis. Kč. Pilotní projekt, jak byla v roce 2008 nazvána akce směny pozemků za postavení budovy s klubovnou a sociálním zázemím v našem areálu, se nepovedl. Nikdo tehdy nepomyslel při podpisu smluv na nutnost zaplacení daně z příjmů při prodeji pozemků, a daň se vyšplhala do závratně vysokých částek. Začal několikaletý maraton zajišťování finančních prostředků na záchranu naší jednoty, každoroční žádosti o umožnění splátek a proběhla nejrůznější jednání o vyřešení této složité situace. I přes to všechno u nás fungovala oddílová činnost: malá kopaná Jantaři 2011 (Miloslav Renda), kondiční cvičení (Ludmila Rendová), nohejbal (Josef Rech) a oddíl stolního tenisu pro muže (Jan Teššiny). Pokračovali jsme v tradičních kulturních akcích pro veřejnost a proběhl i turnaj v malé kopané. V areálu se v rámci brigády vybudovalo odvodnění šotolinového hřiště pro malou kopanou. Byly vysazeny dva nové stromy a dohotovena zadní část zastřešeného venkovního posezení.

O rok později v roce 2013 naše jednota zvolila nového jednatele a výbor pracoval ve složení starosta Jiří Pácl, jednatel Jan Zengler a hospodářka Radka Páclová. Jednota se rozšířila o další dva velké oddíly cvičení rodičů s dětmi a cvičení žactva, které nám pomohla zahájit studentka UP Olomouc a zároveň sokolka z Frenštátu pod Radhoštěm Hana Svobodová. Ve stejný rok k nám přestoupil i oddíl Taekwondo Ocelot (Karel Dostál) a vznikl oddíl volejbalu (Josef Suchomel). Díky novým oddílům se naše jednota rozrostla a měla 85 členů. V létě byl zorganizován turnaj malé kopané Jantar CUP 2013, a jako každý rok proběhly všechny tradiční kulturní akce pro veřejnost. V areálu byly pokáceny další čtyři nebezpečné stromy, byla odstraněna již nevyhovující plechová bouda a byl vytvořen nový uzamykatelný prostor za budovou.

V roce 2014 měla naše jednota 99 členů a evidovala tyto oddíly: cvičení rodičů s dětmi a cvičení žactva (Hana Svobodová), malá kopaná Jantaři 2011 (Miloslav Renda), stolní tenis pro muže (Tomáš Daniel), Taekwondo Ocelot (Karel Dostál) a oddíl volejbalu (Josef Suchomel). Oslovil nás taneční oddíl Aridatha (Adriana Kerhartová), který se v tomto roce stal novou posilou naší jednoty.

Konaly se tradiční kulturní akce pro veřejnost, a to Sokolský ples, Dětský karneval, Pálení čarodějnic, Dětský den, Nemilanské orienťák, Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního stromečku s Mikulášem. Velice nás v tomto roce potěšila reprezentace člena oddílu Taekwondo Ocelot Daniela Dostála na mistrovství světa juniorů na Taiwanu, a dále účast a ocenění 2 členů oddílu Taekwondo Ocelot na mistrovství ČR. V tomto roce začala další část rozsáhlé úpravy našeho areálu. Bylo zbudováno nové oplocení podél ulice U sokolovny a na základě vypracované studie bylo pokáceno 28 starých nebezpečných stromů. Všechny tyto akce byly provedeny na několika velkých brigádách.

V roce 2015 některé oddíly převzali noví cvičitelé: cvičení rodičů s dětmi (Jana Prudilová a Monika Kolářová), cvičení žactva (Zuzana Vodáková), stolní tenis pro muže (Zdenko Zetek), ostatní oddíly pokračovaly dál. Jako každoročně byly pořádány všechny tradiční akce pro veřejnost včetně zimního bruslení. Nový areál začal získávat dnešní podobu; do jedné části byly přemístěny veškeré dětské prvky a byla provedena větší část výsadby, a to 13 nových stromů.

Na volební hromadě v roce 2016 kandidovali a byli zvoleni do funkcí Jan Zengler (starosta), Jiří Pácl (jednatel), Karolína Suchomelová (hospodářka). Ale hned v červenci 2016, po rezignaci Jana Zenglera byla jednota bez starosty. V říjnu 2016 proběhly nové volby a výbor se na další období až dodnes ustálil ve složení starosta Jiří Pácl, jednatelka Radka Páclová a hospodářka Karolína Suchomelová. Nadále pokračovaly tyto oddíly: cvičení rodičů s dětmi (Jana Prudilová a Monika Kolářová), cvičení žactva s novými cvičitelkami (Naděžda Páclová, Karolína Nádvorníková), stolní tenis pro muže (Michal Kratochvil), Taekwondo Ocelot (Karel Dostál), oddíl volejbalu (Josef Suchomel), taneční oddíl Aridatha (Adriana Kerhartová). Uspořádali jsme opět všechny kulturní akce, poprvé se uskutečnil turnaj na počest zakladatele oddílu stolního tenisu – Memoriál Honzy Teššinyho. V areálu probíhala údržba a byly vysazeny podél oplocení habrové keře a dva nové stromy.

V roce 2017 měla jednota 82 členů, cvičily tyto oddíly: cvičení rodičů s dětmi (Marta Šubíková), cvičení žactva (Naděžda Páclová, Karolína Nádvorníková), stolní tenis pro muže (Michal Kratochvil), stolní tenis pro děti (Kateřina Kratochvilová, Michal Kratochvil), taneční oddíl nově pod názvem Šahína (Kateřina Kratochvilová). K tradičním akcím přibyla akce 72 hodin s představením pro klub seniorů Taneční odpoledne napříč generacemi. Byla zahájena výstavba hřiště na plážový volejbal a proběhla rekonstrukce Hospůdky na Sokoláku.

V roce 2018 měla jednota 77 členů, oddíl cvičení žactva se rozrostl na dvě věkové skupiny a do cvičení přišly dvě nové cvičitelky, Marcela Holásková a Pavla Krňávková. Vznikl nový oddíl kung-fu pro děti (Naděžda Páclová) a oddíl pro nejmenší děti Sokolníček (Karolína Suchomelová). Opět proběhly tradiční kulturní akce. Pět našich členek nás reprezentovalo na XVI. všesokolském sletě v Praze a na krajském sletě v Přerově.

Ke 100. výročí vzniku samostatného Československa byla v našem areálu vysazena Lípa svobody. Proběhla 2. etapa kácení nebezpečných stromů a výsadba 5 nových stromů a keřů. Podařilo se dokončit hřiště na plážový volejbal. Na konci roku, po šesti dlouhých letech, byl konečně splacen finanční dluh, který nás od roku 2012 pronásledoval. Poděkování za záchranu naší jednoty patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na tom, že jsme to společně zvládli. Byli to všichni členové jednoty, jejich rodiny a přátelé, dobrovolníci na brigádách, finanční dárci, návštěvníci areálu, FÚ Olomouc, který nám umožnil splátkování daně a Sokolská župa Olomoucká-Smrčkova, která nám půjčila peníze na doplacení dluhu.

Velice nám v těchto letech na různých akcích také pomáhala organizace TOM Tuři 4105 Olomouc. Při úpravě areálu ve velkém přikládali ruku k dílu členové Motorsportu Nemilany a Hospůdka na Sokoláku Pavla Děreše, která nám při vylepšování areálu pomáhá dodnes. Pokračuje také velice dobrá spolupráce se ZŠ Nemilany, v jejíž tělocvičně cvičí některé naše oddíly. KMČ č.10 Nemilany nás finančně podporuje.

V roce 2019 bylo v jednotě celkem 80 členů. Všechny oddíly ve svých cvičeních a trénincích pokračovaly, a navíc vznikl nový oddíl stolního tenisu pro ženy (Jaroslava Mathon). Ke všem našim pravidelným akcím se přidal první květnový běžecký závod Sokolský běh vítězství. Některé naše členky tanečního oddílu nás reprezentovaly na 16. světové gymnaestrádě v Dornbirnu. Ve stejném roce získal první místo taneční oddíl Šahína v soutěži O včelínský pohár v Bystřici pod Hostýnem. V rámci Nemilanských slavností, které pořádáme společně s KMČ Nemilany, se představilo 50 cvičenců Sokola z celé České republiky s hromadnou skladbou Pojďme nabarvit svět.

V klubovně byla namontována nová zrcadlová stěna a vedle venkovního posezení vyrostlo nové pódium. Na podzim se v našem areálu sešlo 7 kapel, šest folkových a jedna folklórní, z blízkého okolí na charitativní akci s názvem Benefiční sedmička. Výtěžek z akce byl věnován FN Olomouc oddělení onkologie pro dospělé.

Od roku 2020, kdy má jednota 74 členů fungují tyto oddíly: cvičení rodičů s dětmi (Marta Šubíková), cvičení žactva (Naděžda Páclová, Karolína Nádvorníková, Marcela Holásková, Pavla Krňávková), stolní tenis pro muže (Michal Kratochvil), stolní tenis pro děti (Kateřina Kratochvilová, Michal Kratochvil), taneční oddíl Šahína (Kateřina Kratochvilová), oddíl kung-fu pro děti (Naděžda Páclová), oddíl pro nejmenší děti Sokolníček (Karolína Suchomelová), oddíl stolního tenisu pro ženy (Jaroslava Mathon). Bohužel tento rok byl poznamenán koronavirovou krizí a plno akcí muselo být zrušeno. Nicméně se podařilo uskutečnit aspoň některé akce: Sokolský ples, Dětský karneval, Sokolský běh vítězství – II. ročník, Dětský den – Po stopách večerníčků, Sportujeme se Sokolem, Nemilanské orienťák (již IX. ročník) a Rozsvícení vánočního stromečku. V areálu bylo postaveno nové workoutového hřiště.

Pro cvičení některých oddílů s dětmi je nám umožněno cvičit v tělocvičně ZŠ Nemilany, ostatní oddíly s menším počtem cvičenců využívají ke cvičení klubovnu. Pokud to počasí dovoluje, cvičí se venku v areálu T.J. Sokol Olomouc-Nemilany.

Jak je vidět z výpisu posledních dvaceti let, a je také zaznamenáno v sedmi kronikách, do kterých vše zaznamenávali Josef Rech a od roku 2013 do nich zapisuje Jana Vysloužilová, na reprezentaci Sokola Nemilany a vylepšování areálu se podílelo několik různých skupin nadšených sokolů, ve funkcích výboru jednoty se vystřídala řada členů. Vznikaly nové oddíly a nové kulturní a sportovní akce, které se již staly tradičními.

Náš areál prošel velkou proměnou. Z míst, kde byly převážně nebezpečné vzrostlé stromy, šotolinové hřiště na malou kopanou a hřiště na nohejbal, se stal areál s novou klubovnou a sociálním zázemím a hospůdkou, hřištěm na plážový volejbal, workoutovým hřištěm, dětským koutkem a pódiem pro kulturní a společenské akce. Díky nově vysázeným stromům a keřům se pak stal také ideálním prostorem pro sportovní a kulturní vyžití nejen pro sokoly, ale i pro širokou veřejnost.

K 28. únoru 2021 je celkový počet členů 74, starostou jednoty je Jiří Pácl.