Naše jednota má evidováno k 31.12.2021  83 členů (30 dospělých a 53 dětí).

Stolní tenis pro muže – 6 členů

Stolní tenis pro děti – 10 dětí

Taneční oddíl Šahína – 9 členů

Cvičení rodičů s dětmi – 13 dětí

Cvičení žactva – 27 dětí

Oddíl stolního tenisu ženy – 5 členek

Sokolníček navštěvuje cca 8-10 dětí

NOVĚ Oddíl JIU JITSU – 12 dětí

 

Oddíly všestrannosticvičení mladšího a staršího žactva, cvičení rodičů s dětmi, stolní tenis muži, stolní tenis děti, stolní tenis ženy, taneční oddíl žen Šahína,  JIU JITSU, Sokolníček pro nejmenší

Dále probíhá v naší klubovně taneční oddíl Country, Power jóga, zumba, tanec pro ženy. (nejsou oddíly Sokola)

 

Členské příspěvky – ceny známek pro rok 2022:

Cena pro děti a mládež do 18let: 200,- Kč
Cena pro dospělé od 18let: 500,- Kč
Cena pro seniory nad 65let: 200,- Kč
   
(V případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 18 let, platí ještě 200,- Kč,
v případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 65 let, platí už 200,- Kč)

Ceny oddílových příspěvků jsou stanoveny dle jednotlivých oddílů.