Přihláška

Informace k přihláškám do ČOS (České obce sokolské)

Pro nové členy

Před zasláním přihlášky je možné si cvičení 2x vyzkoušet. Pokud se následně rozhodnete pro některý z našich oddílu, vyplňte přihlášku do ČOS, v přihlášce vyberte oddíl dle pokynů v přihlášce.
Na další cvičení (třetí v pořadí) přihlášku prosím vytiskněte o předejte její kopii náčelníkovi, případně předložte k nahlédnutí v elektronické podobě.

Pro stávající členy

Pokud navštěvujete některý z našich oddílů, automaticky pokračujete od září nebo ledna dál ve svém oddíle, nevyplňujete žádnou přihlášku.

Pokud máte zájem o cvičení v jiném oddíle, napište prosím požadavek na naši e-mailovou adresu sokolnemilany@seznam.cz.

Informace k platbám pro rok 2024

Ceny členských příspěvků stanovuje ČOS, ceny oddílových příspěvků schvaluje výbor jednoty, jsou stanoveny dle jednotlivých oddílů.

Členské příspěvky rok 2024

Oddílové příspěvky rok 2024

Platí pro členy, kteří navštěvují oddíly (neplatí pro náčelníky).

Dospělí nad 65 let 800,- Kč / rok:
Cena oddílových příspěvků dospělí na 1. pololetí (leden-srpen) 500,-Kč
Cena oddílových příspěvků dospělí na 2. pololetí (září-prosinec) 300,-Kč

V případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 65 let, platí už jen 800,- Kč

 

Ostatní dospělí 1.600,- Kč / rok
Cena oddílových příspěvků dospělí na 1. pololetí (leden-srpen) 1.000,-Kč
Cena oddílových příspěvků dospělí na 2. pololetí (září-prosinec) 600,-Kč

 

 


Oddíly cvičící 2x týdně (Jiu Jitsu dospělí):

Dospělí nad 65 let 1.300,- Kč / rok:

Cena oddílových příspěvků dospělí na 1. pololetí (leden-srpen) 800,-Kč
Cena oddílových příspěvků dospělí na 2. pololetí (září-prosinec) 500,-Kč

V případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 65 let, platí už jen 1.300,- Kč

Ostatní dospělí 2.600,- Kč / rok
Cena oddílových příspěvků dospělí na 1. pololetí (leden-srpen) 1.600,-Kč
Cena oddílových příspěvků dospělí na 2. pololetí (září-prosinec) 1.000,-Kč

 

Platí pro členy, kteří navštěvují oddíly.

Oddíly cvičící 1x týdně (rodiče s dětmi, žactvo, stolní tenis): 1.600 Kč / rok

Cena oddílových příspěvků dětí na 1. pololetí (leden-červen) 1.000,-Kč
Cena oddílových příspěvků dětí na 2. pololetí (září-prosinec) 600,-Kč 

Oddíly cvičící 2x týdně (Jiu Jitsu): 2.600,- Kč / rok

Cena oddílových příspěvků dětí na 1. pololetí (leden-červen) 1.600,-Kč
Cena oddílových příspěvků dětí na 2. pololetí (září-prosinec) 1.000,-Kč 

Placení členských a oddílových příspěvků

V případě dotazů se můžete obrátit na Karolínu Suchomelovoutel. 731467710.

Platba na účet

č.ú.: 2401515856/2010
variabilní symbol pro rok 2024: 2024
poznámka: příspěvek + jméno a příjmení člena, rok narození

Hotovost náčelníkovi

Upřednostňujeme platby na účet. Děkujeme.