Přihláška pro nové členy ČOS 
ZDE


Pokud chcete jen požádat o změnu oddílu, pokračujte zde

stanovy ČOS

Informace k platbám pro rok 2022

Ceny členských příspěvků stanovuje ČOS, ceny oddílových příspěvků schvaluje výbor jednoty, jsou stanoveny dle jednotlivých oddílů.

Členské příspěvky
děti 1-18 let 200,- Kč / rok
dospělí nad 65 let 200,- Kč / rok
ostatní 500,- Kč / rok

V případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 18 let, platí ještě 200,- Kč,
v případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 65 let, platí už jen 200,- Kč

Oddílové příspěvky – dospělí

platí pro členy, kteří navštěvují oddíly (neplatí pro náčelníky).
dospělí nad 65 let 500,- Kč / rok
ostatní dospělí 1.000,- Kč / rok

V případě, že člen Sokola dosáhne v tomto roce 65 let, platí už jen 500,- Kč

Oddílové příspěvky – děti do 18 let

platí pro členy, kteří navštěvují oddíly

Cena oddílových příspěvků dětí na 1. pololetí (leden-červen) 700,-Kč
Cena oddílových příspěvků dětí na 2. pololetí (září-prosinec) 400,-Kč 

Platí i pro členy Sokola, kteří v tomto roce dosáhnou 18 let

Placení členských a oddílových příspěvků

Člen, který cvičí ve více oddílech, platí členský příspěvek jen jednou a pak v každém oddíle pouze oddílové příspěvky za každý oddíl.

Platby na účet  Fio banka 
č.ú.: 2401515856/2010

variabilní symbol pro rok 2022: 2022

poznámka: příspěvek + jméno a příjmení člena, rok narození

nebo v hotovosti náčelníkům v oddílech.

Upřednostňujeme platby na účet. Děkujeme.

kontakt: Radka Páclová, tel. 731117849