Kdy:  čtvrtek 16-17hod
Kde:  ZŠ Nemilany

Pro rodiče s dětmi ve věku od 2 a půl let cca do 6 let.  
Kapacita je již zaplněna, nové členy nepřijímáme.
 
 
rok 2022
Cena členských příspěvků pro dítě na kalendářní rok 2022  –  200,-Kč
Cena oddílových příspěvků na 1. pololetí (leden-červen) 700,-Kč
Cena oddílových příspěvků na 2. pololetí (září-prosinec) 400,-Kč
 
Děti, které cvičí ve více oddílech, platí členské příspěvky jen jednou a pak v každém oddíle pouze oddílové příspěvky.
 
Cenu členských známek stanovuje ČOS. Oddílové příspěvky jsou na pokrytí nákladů oddílu, nájmů v tělocvičně atd.
 
 
 
 

Malá ukázka ze cvičení : zde