Archiv kategorie „Aktuality“

Vítání jara a vynášení Morany

Rozsvícení vánočního stromečku

Rozsvěcení vánočního stromečku bylo poslední akcí letošního roku a pořádali jsme ji společně s Hospůdkou na Sokoláku. Její součástí byl jarmark s pestrou nabídkou domácích výrobků a vánoční dílny, kde si návštěvníci z řad rodičů i dětí mohli vytvořit nejrůznější drobnosti s vánočními motivy.

V podvečer, po krátkém úvodním slovu a vánočním přání jsme společně odpočítávali vteřiny, než se rozsvítí stromeček. Povedlo se a vánočně nazdobený smrček s třpytivými světýlky začal rozdávat radost všem přítomným.

K příjemné atmosféře přispěly Bobule s koledami, které si s nimi zazpívali nejen dospělí, ale především děti. Za odměnu si mohly pochutnat na křupavých perníčcích.

Přejeme vám všem krásné Vánoce, hodně klidu a pohody s těmi nejbližšími a do nového roku jen pevné zdraví, stálé štěstí a hodně lásky s nadějí.

Další fotky ve fotogalerii

Sokolské závody žactva 2022

Jako každý rok, i letos jsme se ve cvičení žactva rozoučili soutěžením. Děti si porovnaly síly v pěti disciplínách: skok přes švihadlo na čas, hod do dálky, skok z místa, přesah a běh. Děti se opravdu snažily dát do soutěžení vše a navzájem se podporovaly a fandily si. Odměnou jim byl balíček, diplomy a pěkný pocit ze společného zážitku. Děkujeme zároveň cvičitelkám Nadě a Marcelce za celoroční přípravu a vedení oddílu a přejeme všem krásné prázdniny.

další fotografie

Pálení čarodějnic 2022

V sobotu 30. 4. 2022 jsme si opět užili Pálení čarodějnic 2022, které uspořádala naše T. J. Sokol Olomouc- Nemilany s finanční podporou KMČ č.10 Olomouc- Nemilany.

Již od 14 hodin se začal areál zaplňovat malými čarodějnicemi i čaroději a jejich rodiči, aby jim nic neušlo a co nejdříve se mohli pustit do kouzelnických disciplín, které je čekaly. U vstupu každý soutěžící obdržel startovací kartičku a před 15. hodinou se natěšeně rozběhli ke stanovištím, kterých bylo celkem osm. Tam na ně čekali jejich starší čarodějničtí kolegové, aby prověřili jejich šikovnost a talent pro čarodějnické umění. Tak postupně navštívili Moudré sovy, Kouzelnické vaření, Magické oko, Krmení pavouka, Pavoučí maminku s pavoučaty, Netopýří učení, Kouzelné kloboučnictví a Lety na koštěti. Kdo splnil všechny úkoly, obdržel Čarodějnický balíček s dobrotami. Malí i velcí zájemci si  mohli pod dohledem zkušeného čaroděje zaskákat na trampolíně. Na veškeré dění dohlížela z vysoké vatry usměvavá čarodějnice Grizelda, která jako by netušila, jaký osud ji čeká.

K dobré náladě vyhrávali jako opět kouzelní DJ Jindra a DJ Fifa, které od 18 hodin vystřídal Karamel Music Band, který až do nočních hodin předvedl svůj Čaro-candrbál.

Hospůdka na Sokoláku nezklamala a tak čepovala, vařila, udila, smažila a opékala, aby nikdo netrpěl hladem a žízní a pochutnal si.

Součástí akce bylo i Čarodějnické tvoření ve stanu studia ART Nemi,  kde byla možnost vyzkoušet si výtvarný talent.

Malířské nadání má určitě kamarádka Lenka, která malovala na obličeje zájemců tak skvěle, že je ani příbuzní nemohli poznat.

Návštěvníků stanovišť bylo tolik, že jsme museli upravit i program, a tak nedošlo na společné soutěže. Co jsme ale nevynechali, byla módní přehlídka čarodějnic i čarodějů, která sklidila zasloužený potlesk. A přišla chvíle, kterou mělo Pálení čarodějnic vyvrcholit a vatra pod Grizeldou vzplála, aby po představitelce temných sil a čar nebylo vidu ani slechu. A tak si všichni můžeme oddechnout, že nad námi zlo nebude mít žádnou moc…Nic tedy nemůže zabránit tomu, abychom se opět všichni shledali na Pálení čarodějnic 2023.

Děkujeme všem pořadatelům a návštěvníkům a těšíme se na viděnou na další akci.

fotogalerie

HÝBEME SE HEZKY ČESKY S PENNY

V roce 2021 jsme se přihlásili do soutěže „Hýbeme se hezky česky s PENNY“, kterou pořádala společnost PENNY market. Jednalo se o podporu dětských sportovních oddílů v celé České republice. Po sečtení hlasů ze všech prodejen PENNY v našem mikroregionu jsme se umístili na 1. místě. Za výhru jsme zakoupili pro dětské oddíly různé pomůcky: pedálová vozítka, balanční pomůcky, lapy pro nácvik bojových umění, šátky pro různá využití, podložky pro cvičení aj. Nejvíce děti zaujala pedálová vozítka, na kterých si procvičují koordinaci pohybů, motoriku a rovnováhu. Ještě jednou všem moc děkujeme.

více ve fotogalerii

Brigáda jaro 2022

V sobotu 26.3. proběhla brigáda v areálu Sokola: vyčištění a ostříhání habrů, úklid areálu a jeho okolí, oprava sítí fotbalových zábran, oprava sítí na volejbalovém hřišti, zalití keřů a stromů, natření pódia atd. Všem zúčastněným pomocníkům děkujeme. Věřme, že se všem našim stálým i novým návštěvníkům u nás bude opět líbit.

Valná hromada

VALNÁ HROMADA

v neděli 13. 3. 2022 v 10:00 hod

v klubovně areálu T. J. Sokol Olomouc – Nemilany

Program:

Zpráva o činnosti jednoty, činnosti oddílů, zpráva o hospodaření v roce 2021,

schválení hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022, investiční akce na rok 2022,

volba nového výboru – jedná se o volební valnou hromadu,

diskuze,

Občerstvení zajištěno.

Účast všech členů Sokola nutná !!