Biják – letní kino

Během letních prázdnin jsme se na sokolském hřišti setkávali u promítání českých filmů!

Za vybrané dobrovolné vstupné nám bylo zakoupeno několik sportovních pomůcek.

Za sponzorský dar velice děkujeme!! 

Více informací na stránkách projektu