Cvičení dětí

Kdy:  čtvrtek 

17-18hod   – mladší žactvo  6-8 let

18-19hod   – starší žactvo  9-12 let

Kde: ZŠ Nemilany

rok 2024
Cena členských příspěvků pro dítě na kalendářní rok 2024  –  300,-Kč
Cena oddílových příspěvků na 1. pololetí (leden-červen) 1.000,-Kč
Cena oddílových příspěvků na 2. pololetí (září-prosinec) 600,-Kč
 
Děti, které cvičí ve více oddílech, platí členské příspěvky jen jednou a pak v každém oddíle pouze oddílové příspěvky.
 
Cenu členských známek stanovuje ČOS. Oddílové příspěvky jsou na pokrytí nákladů oddílu, nájmů v tělocvičně atd.
 
 
 
 
 

Dne 2.6.2022 – cvičení venku


Dne 27.6.2019 – Sokolské závody

Jako každoročně, i letos jsme cvičení žactva zakončili na sokolském hřišti a počasí nám přálo. Závodníci byli rozděleni podle věku do dvou skupin. Vyzkoušely si skok do dálky z místa, hod míčem, přesahy, počet přeskoků přes švihadlo v časovém limitu a nakonec proběhnutí dráhy s několika úkoly na čas. Vítězové dostali diplomy a drobné dárky a všichni další soutěžící obdrželi také odměnu. Odměněny byly také děti, které chodily na cvičení pravidelně a neměly zameškanou téměř žádnou hodinu. Všechny děti byly moc šikovné. Děkujeme všem cvičitelkám Nadě, Káje, Marcele a Pavle, že jim připravovaly po celý rok pestré hodiny cvičení. Těšíme se na všechny zase příští rok ve stejných časech.

Dne 21.6.2018 – Sokolské závody

Zakončení školního roku probíhalo opět na sokolském hřišti. Děti závodily ve skoku do dálky, hodu míčem, přesahu na lavičce a v běhu na čas. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle ročníků. Za umístění si odnesly všechny děti drobnou odměnu.

Dne 22.6.2017 – Sokolské závody

Jako tradičně jsme pro děti, které navštěvují pravidelně cvičení, připravili soutěže pro zakončení školního roku. Děti závodily ve skoku do dálky, hodu míčem, počtu skoků přes švihadlo a v běhu na čas. Každý závodník obdržel drobnou cenu a vítězové si odnesly diplomy. Všechny děti byly moc šikovné, v některých disciplínách byl někdo lepší, někdo horší, nejmenší děti měly asi trošku nevýhodu ve věkovém rozdílu, ale příští rok to doženou!! Při konečném součtu bodování se děti umístily takto:

Všem moc gratulujeme a těšíme se na příští rok!   Radka a Naďa

IMG_6847

Dne 23.6.2016 – Sokolské závody 

Cvičení dětí v tomto školním roce jsme opět zakončili závody v disciplínách: skoky přes švihadlo na čas, hod do dálky, trojskok z místa a běh na čas. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle ročníků. Za umístění si odnesly všechny děti drobnou odměnu.

IMG_4604

Dne 11.12.2014 – Předvánoční závody 2014

Poslední cvičení v kalendářním roce 2014 jsme ukončili soutěžemi pro děti. Děti závodili v disciplínách: šplh na tyči, sestava na kladině, hod na cíl, florbalový slalom, skok do výšky.

Dne 12.6.2014 – Sokolské závody 

Cvičení dětí v tomto školním roce jsme zakončili ve stylu závodění v různých disciplínách: skoky přes švihadlo na čas, hod na cíl, trojskok z místa a běh na čas. Děti byly rozděleny do třech skupin podle ročníků a všechny si odnesly drobnou odměnu za své umístění. Těšíme se na všechny opět na podzim.

Dne 12.12.2013 – Předvánoční závody 

V posledním cvičení v tomto roce si děti zazávodily v 5 disciplínách – šplh, hod medicimbálem vzad, skok do dálky z místa, přesah a kotoul na kruzích. Všem zúčastněným gratulujeme!