Lampionový průvod 2013

Dne 28.října jsme se sešli, abychom si připomněli Den vzniku samostatného československého státu. Děkujeme za opravdu velkou účast! Lampionového průvodu se zúčastnilo asi 220 dětí a dospělých. V areálu sokola jsme si vyslechli kráký proslov starosty, zazpívali jsme si státní hymnu a vše zakončili dlouhým průvodem částí Nemilan. Všem zúčastněným moc děkujeme!