Lampionový průvod 2018

Letos jsme se v sokolském areálu sešli, abychom oslavili 100.výročí vzniku Československé republiky a přivítali i vysazenou Sokolskou lípu svobody. Po krátkých projevech proběhlo předání Pamětních listů našim sokolkám za vzornou reprezentaci na XVI. Všesokolském sletu v Praze. Slavnostní atmosféru zpříjemnil pěvecký soubor Bobule, se kterým jsme si mohli zapívat české a slovenské písně a také československou hymnu. Poté se lampionový průvod vydal na pochod ulicemi Nemilan, krátce jsme navštívili vysazenou Lípu svobody na obecním pozemku a průvod se vrátil na sokolské hřiště. Vzpomínkový večer zakončil pestrobarevný ohňostroj. Děkujeme všem za účast.