Nemilanské orienťák – VI. ročník

Letošní Nemilanské orienťák proběhl za krásného slunného počasí, na trať se vydalo 38 účastníků, některé děti šly na trať i s rodiči. Děti musely plnit různé úkoly, některé byly náročné fyzicky, jiné byly o zkoušce paměti. Všechny děti doběhly do cíle a na konci je čekala odměna.

Nemilanské orienťák VI. ročník
soutěžících : 38
stanoviště : 8
kategorie : 4

výsledky:

Kategorie 10 roků a více
3. Maruška Suchomelová
2. Jiří Urbášek
1. Jakub Šnajdr

Kategorie do 10 roků
3. Honzík Suchomel
2. Kristýnka Urbášková
1. Davídek Suchomel

Kategorie do 5 roků
3. Dominik Motlíček
2. Adélka Šafářová
1. Amálka Kornfeldová

Nejmladší účastníci
3. Jakub Veselý
2. Matyáš Gajdoš
1. Matěj Šafář

Všem soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další společnou akci.

88