Obnova zeleně v areálu

V tomto období probíhá v areálu T. J. Sokol Olomouc-Nemilany úklid po kácení stromů. Prosíme všechny návštěvníky areálu o zvýšenou opatrnost.

Kácení se provádí na základě povolení, které bylo vydáno odborem životního prostředí MmOl  dne 3.2.2014 – viz povolení kácení stromů.

Jedná se celkem o kácení 28 ks nebezpečných a poškozených stromů, které ohrožují majetek a osoby pohybující se v areálu. V odůvodnění bylo přihlédnuto i ke stanovisku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  Zároveň byla vypracována studie na obnovu zeleně v našem areálu ing.  Hinďošem. Tato studie je pro občany k nahlédnutí v klubovně T. J. Sokol Olomouc – Nemilany, případně u starosty T.J.  a řeší náhradní výsadbu za pokácené stromy.