Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl pro všechny velmi náročný. Na jaře i na podzim jsme museli přerušit činnost oddílů, některé plánované akce byly přesunuty, některé zcela zrušeny.

I přes to se nám podařilo roce 2020 uspořádat několik akcí: Sokolský ples, Dětský maškarní karneval, Po stopách večerníčků – soutěže pro děti v rámci procházky po okolí, Sokolský běh vítězství, Sportujeme se Sokolem, Nemilanské orienťák, Rozsvícení vánočního stromečku

Spolu s Župou Olomouckou – Smrčkovou jsme organizovali Sokolský běh republiky.

Akce „Nemilanské slavnosti“,kterou pořádala KMČ Nemilany, proběhla v našem areálu a naše T.J. zajišťovala program akce a zázemí pro všechny vystupující a organizátory.

Během roku 2020 byla kvůli koronavirovému období pouze jedna společná plánovaná brigáda, akce „72 hodin“, na které bylo zbudováno workoutové hřiště.

Většinu prací a to větších i drobnějších oprav a zajišťování firem prováděli členové i nečlenové T.J. mimo brigády ve svém volném čase.

Byly provedeny a zajištěny tyto práce: oprava plotu a mříží na oknech, základy na nové pískoviště, nový poklop na studnu, odstraněn suchý strom a na jeho místo vysazena nová lípa, nátěr mříží na oknech (splněno částečně), vypletí a ořez keřů, uklizeno dřevo na topení, oprava vjezdu do areálu – zadní brána, položení dlaždic kolem pódia, vybudování soklu před pódiem, položení krytiny na podlahu pódia, oprava vlajek na stožárech, ořez stromů, oprava sítí na hřišti plážového volejbalu, mytí oken, demontáž u prodávajícího, převoz a následná montáž workoutového hřiště v našem areálu, přesunutí maringotky, oprava zastřešení posezení

Poděkování patří všem Sokolům, kteří se v období Nouzového stavu na jaře podíleli na šití roušek, rozvážení desinfekcí, roznášení letáčků s informacemi a jiných aktivitách spojených s pomocí v této nelehké době.