Aktuality

28.9.2022 státní svátek – cvičení Jiu -Jitsu bude 29.9.2022 cvičení rodičů s dětmi i dětí bude

Účast na cvičeních a trénincích není povolena osobám s nachlazením (rýma, kašel, užívání antibiotik).

Pálení čarodějnic 2022

V sobotu 30. 4. 2022 jsme si opět užili Pálení čarodějnic 2022, které uspořádala naše T. J. Sokol Olomouc- Nemilany s finanční podporou KMČ č.10 Olomouc- Nemilany.

Již od 14 hodin se začal areál zaplňovat malými čarodějnicemi i čaroději a jejich rodiči, aby jim nic neušlo a co nejdříve se mohli pustit do kouzelnických disciplín, které je čekaly. U vstupu každý soutěžící obdržel startovací kartičku a před 15. hodinou se natěšeně rozběhli ke stanovištím, kterých bylo celkem osm. Tam na ně čekali jejich starší čarodějničtí kolegové, aby prověřili jejich šikovnost a talent pro čarodějnické umění. Tak postupně navštívili Moudré sovy, Kouzelnické vaření, Magické oko, Krmení pavouka, Pavoučí maminku s pavoučaty, Netopýří učení, Kouzelné kloboučnictví a Lety na koštěti. Kdo splnil všechny úkoly, obdržel Čarodějnický balíček s dobrotami. Malí i velcí zájemci si  mohli pod dohledem zkušeného čaroděje zaskákat na trampolíně. Na veškeré dění dohlížela z vysoké vatry usměvavá čarodějnice Grizelda, která jako by netušila, jaký osud ji čeká.

K dobré náladě vyhrávali jako opět kouzelní DJ Jindra a DJ Fifa, které od 18 hodin vystřídal Karamel Music Band, který až do nočních hodin předvedl svůj Čaro-candrbál.

Hospůdka na Sokoláku nezklamala a tak čepovala, vařila, udila, smažila a opékala, aby nikdo netrpěl hladem a žízní a pochutnal si.

Součástí akce bylo i Čarodějnické tvoření ve stanu studia ART Nemi,  kde byla možnost vyzkoušet si výtvarný talent.

Malířské nadání má určitě kamarádka Lenka, která malovala na obličeje zájemců tak skvěle, že je ani příbuzní nemohli poznat.

Návštěvníků stanovišť bylo tolik, že jsme museli upravit i program, a tak nedošlo na společné soutěže. Co jsme ale nevynechali, byla módní přehlídka čarodějnic i čarodějů, která sklidila zasloužený potlesk. A přišla chvíle, kterou mělo Pálení čarodějnic vyvrcholit a vatra pod Grizeldou vzplála, aby po představitelce temných sil a čar nebylo vidu ani slechu. A tak si všichni můžeme oddechnout, že nad námi zlo nebude mít žádnou moc…Nic tedy nemůže zabránit tomu, abychom se opět všichni shledali na Pálení čarodějnic 2023.

Děkujeme všem pořadatelům a návštěvníkům a těšíme se na viděnou na další akci.

fotogalerie

Kommentieren ist momentan nicht möglich.