Pálení čarodějnic

Letošní pálení čarodějnic jsme si užili s krásným teplým sluníčkem. Děti celé odpoledne soutěžily na jednotlivých stanovištích v areálu sokola, potom následovaly společné soutěže a oblíbená přetahovaná lanem. Odpoledne jsme zakončili upálením čarodějnice a všichni si nakonec mohli opéct špekáčky.