Sázení Stromu svobody

Akce „Sázení Stromu svobody“ ke 100. výročí založení Československé republiky spojena s brigádou pro vysazení keřů a úklidu areálu velice úspěšná. Naplánované činnosti jsme zvládli v rekordním čase a dokonce jsme udělali i některé práce navíc. Bylo to hlavně díky všem dobrovolníkům, mezi kterými nechyběli ani ti nejmenší a ani zástupci z řad seniorů. Celkem nás bylo 30 včetně těch nejmenších, takže nám šla práce velice dobře.

A protože jsme sportovní organizace, na brigádě se nejen pracovalo, ale i sportovalo. Při hloubení jamek někteří dělali holubičky a při úklidu pneumatik se závodilo, kdo bude nejrychlejší.

Hlavní náplní dne bylo vysazení Stromu svobody a to Sokolské lípy. Lípu jsme získali v akci Projekt 72hodin organizovanou Českou radou dětí a mládeže. Nálada při sázení  lípy byla hodně slavnostní a došlo i na zpívání ,,Ach synku, synku…“.

Dále jsme vysadili 250 keřů habrů, které jsme zakoupili z části finančního daru na výsadbu zeleně od paní Dreslerové. Druhá část daru bude použita na další výsadbu stromů, která proběhne cca za 14 dní. Za tento finančí dar velice děkujeme a vážíme si také i osobní účasti na dnešní brigádě.

Z dalších prací jsme zvládli úklid areálu, odvalit staré pneumatiky k odvozu, zlikvidovat staré brány a ploty, odplevelit již dříve vysazené habry, opravit poškozený plot a znovu připevnit a zprovoznit lampu osvětlení hřiště, která musela být zdemontovaná kvůli kácení stromů. A protože nás dnes na práci bylo dost, zvládli jsme ještě ostříhat výhonky z pařezů, zlikvidovat výhonky akátu u plotu, dále zakrýt, ohraničit a nachystat na zimu dřevo a shrabat spadané listí. A nezapomněli jsme ani na hřiště na plážový volejbal, kde jsme vyčistili písek, zdemontovali síť i lajny.

Celá akce byla pohodová i díky občerstvení a krásnému počasí! Ještě jednou vám všem velké DĚKUJEME 🙂

více fotografií je ve fotogalerii zde