Valná hromada

v neděli 21.2. 2016 v 10:00 hod v klubovně areálu

T. J. Sokol Olomouc – Nemilany

Program:

zhodnocení roku 2015 vč. hospodaření, informace o činnosti oddílů, plán hospodaření na rok 2016,

akce za rok 2015 a plán akcí na rok 2016, volba nového výboru, diskuze

Na valné hromadě je možné zakoupit členské známky.

Jedná se o volební valnou hromadu. Účast všech členů Sokola nutná !!