Valná hromada

VALNÁ HROMADA

v neděli 13. 3. 2022 v 10:00 hod

v klubovně areálu T. J. Sokol Olomouc – Nemilany

Program:

Zpráva o činnosti jednoty, činnosti oddílů, zpráva o hospodaření v roce 2021,

schválení hospodaření za rok 2021, schválení rozpočtu na rok 2022, investiční akce na rok 2022,

volba nového výboru – jedná se o volební valnou hromadu,

diskuze,

Občerstvení zajištěno.

Účast všech členů Sokola nutná !!