závody – cvičení dětí

Jako každoročně, i letos jsme cvičení žactva zakončili na sokolském hřišti a počasí nám přálo. Závodníci byli rozděleni podle věku do dvou skupin. Vyzkoušely si skok do dálky z místa, hod míčem, přesahy, počet přeskoků přes švihadlo v časovém limitu a nakonec proběhnutí dráhy s několika úkoly na čas. Vítězové dostali diplomy a drobné dárky a všichni další soutěžící obdrželi také odměnu. Odměněny byly také děti, které chodily na cvičení pravidelně a neměly zameškanou téměř žádnou hodinu. Všechny děti byly moc šikovné. Děkujeme všem cvičitelkám Nadě, Káje, Marcele a Pavle, že jim připravovaly po celý rok pestré hodiny cvičení. Těšíme se na všechny zase příští rok ve stejných časech.

více fotek ve fotogalerii