Závody ve cvičení žactva 2018

Letošní cvičení žactva jsme opět zakončili závoděním. Děti byly rozděleny do čtyř skupin na starší a mladší a dále na chlapce a dívky. Závodilo celkem 18 dětí. Děti si změřily své výkony s ostatními v několika disciplínách: hod míčem do dálky, skok z místa, přesah v předklonu a běh na rychlost. Nechybělo ani ocenění a drobné dárky. Všechny děti byly moc šikovné a zaslouží si velikou pochvalu! Úžasné bylo, jak se vzájemně podporovaly fanděním. Veliké poděkování patří cvičitelkám, které se dětem věnovaly po celý školní rok! Nakonec jsme se spolu rozloučili společným pokřikem „Nazdar!“ a na všechny se moc těšíme zase v novém školním roce.