Živý Betlém

TOM TUŘI 4105 Olomouc s drobnou pomocí nemilanských Sokolů u nás uspořádali

„Živý Betlém“.

Lidé mohli shlédnout představení a odnést si domů betlémské světlo. Děkujeme všem účinkujícím za krásný zážitek!

 více fotografií ve fotogalerii