Živý Betlém

Poslední letošní akce v sokolském areálu Živý Betlém aneb cesta pro Betlémské světlo patří k již tradičním. Naši kamarádi z Turistického oddílu mládeže Tuři 4105 nám i dalším návštěvníkům v předvánočním čase připomínají, co že se to stalo v Betlémě. Jako každý rok přijeli i s Betlémským světlem, které si mohou zájemci odnést domů.

Tuři přijeli v plném obsazení ještě se dvěma zpěvačkami, které představení obohatily živým zpěvem. Diváků se sešlo více, než obvykle, jako by tušili, že letošní Betlém nebude jen tak…

Těsně po začátku představení začalo drobně pršet a když se objevil Anděl, který zvěstoval zrození Spasitele, spustil se hustý liják, ke kterému se po chvíli přidal silný vítr. Začal tak boj s nepřízní počasí. Hrozilo, že do elektrického připojení pronikne voda, vítr zničí kulisy, natož aby se ještě někomu něco stalo…A tak účinkující za pomoci dobrovolníků, přemístili vše potřebné pod střechu a po chvíli nejrůznějších improvizací představení opět začalo. Tentokrát přerušeno už jen potleskem nadšených diváku, kteří tak ocenili nejen zdárný vývoj představení, ale i výkony všech účinkujících, kteří navzdory totálně vlhkým kostýmům a silnému větru, který foukal i pod střechou, hráli jako by se nic nestalo. To ještě přidali společný zpěv koled. Je vidět, že je jen tak něco nerozhází a nejsou to žádná ořezávátka, klobouk dolů. Děkujeme a za rok u Živého Betlému na shledanou.