Lampiónový průvod 2023

Lampiónový průvod ke dni založení Československé republiky.

V nedělní podvečer 22. 10. 2023 jsme si se spoluobčany a jejich rodinami připomněli Památný den sokolstva a založení Československé republiky v roce 1918.

Po krátkém proslovu k připomenutí obou významných událostí a po společném zpěvu naší státní hymny jsme se vydali společně na pochod večerními  ulicemi Nemilan.

Pod vedením sokolských praporečníků za záře lampionů a rozzářených dětských očí jsme se krátce zastavili u památníku v místním parku a vrátili se zpět do areálu naší T.J.

Děkujeme všem pořadatelům i účastníkům za příjemně prožitý závěr víkendu.