Obnova zeleně areálu

Většina z nás si sokolský areál pamatuje jako sportoviště s hustě vysázenými stromy, které již mnoho pamatovaly. Bohužel, vše má svůj vývoj a vzrostlé stromy začaly být pro návštěvníky areálu velmi nebezpečné. Při větších vichřicích padaly velké větve a ničily majetek a ohrožovaly bezpečnost osob v areálu a okolí.
V roce 2014 jsme zahájili obnovu zeleně v našem areálu na základě odborně zpracovaného projektu. Postupně jsme ve dvou etapách v roce 2014 a 2018 pokáceli nebezpečné stromy a zároveň jsme během těchto let prováděli postupnou výsadbu stromů a keřů, která nám byla odborem životního prostředí MmOl nařízena jako náhradní výsadba.
První část stromů jsme vysadili v roce 2016, dále probíhala výsadba keřů a letos na podzim jsme dokončili poslední část výsadby včetně keřů podél oplocení areálu.
V areálu jsou vysazeny nové javory, lípy, katalpy a podél celého oplocení i keře habru.
Celá revitalizace areálu byla finančně velmi nákladná, většinu prací jsme se snažili řešit svépomocí na brigádách, ale poslední odborné kácení jsme svěřili odborníkům. Kompletní obnovu zeleně v areálu jsme se snažili financovat z prodeje pokáceného dřeva, ale to samozřejmě nepokrylo celé náklady i na výsadbu nových stromů.
Postupně nám pomáhaly finanční prostředky ze vstupného vybrané na našich nejrůznějších kulturních akcích pořádané pro návštěvníky našeho sokolského areálu.
Letos nás také větším finančním darem potěšila paní Dreslerová, která přispěla na část výsadby stromů a keřů a při poslední velké brigádě výsadby Stromu svobody a keřů nás přišla osobně podpořit a pomoci nám. Velice si toho vážíme a moc děkujeme. I toto je pro nás velkou podporou v naší činnosti a také ujištěním, že práce a svůj čas, který sokolskému životu věnujeme, má smysl.
Děkujeme i všem dalším brigádníkům za jejich pomoc.
Doufáme, že nynější podoba areálu bude pro všechny návštěvníky příjemná, nově vysazené stromy budou mít konečně dostatek světla a prostoru ke svému růstu a za čas poslouží k příjemnému sportování i odpočinku nejen nám, ale i budoucím generacím.

více fotografií ve fotogalerii