Předvánoční závody

Poslední cvičení v kalendářním roce 2014 jsme ukončili soutěžemi pro děti. Děti závodili v disciplínách: šplh na tyči, sestava na kladině, hod na cíl, florbalový slalom, skok do výšky.