Živý Betlém

TOM TUŘI 4105 Olomouc pro diváky připravili i letos představení „Živý Betlém“. Domů si mohli lidé odnést betlémské světlo. Děkujeme organizátorům za krásnou předvánoční akci.