Živý Betlém

V předvánoční čas nás opět navštívili TOM Tuři 4105 Olomouc se svým vystoupením Živý Betlém aneb cesta za betlémským světlem, které si mohli všichni odnést ve svých lucerničkách domů. Na závěr jsme si ještě všichni zazpívali několik vánočních koled. Děkujeme za krásnou atmosféru a přejeme všem krásné Vánoce.